Killinkosken kyläyhdistys ry:lle Virrat-Palkinto 2014

Virrat-Päivän juhlallisuuksissa lokakuun lopulla 2014 Killinkosken kyläyhdistys ry:lle luovutettiin Virtain kaupungin toimesta tunnustus vuosia kestäneestä aktiivisesta toiminnasta kyläyhteisön hyväksi sekä ansiokkaasta työstään kylän sekä Wanhan Tehtaan kehittämiseksi.

Killinkosken Viiri Suunnittelija: Marjaliisa Pitkäranta Valmistaja: Inka Oy, Killinkosken nauhatehdas

Killinkosken Kyläyhdistys ry

Killinkosken kyläyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, olla alueensa asukkaille ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, työskennellä asukkaiden viihtyvyyden ja yhteishengen lisäämiseksi, sekä kiinnittää huomio asuinympäristön hoitoon ja perinteiden vaalimiseen. Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet ja säännöt.

Kyläyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Jäsenmaksua ei ole. Kyläyhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa josta ilmoitetaan kyläläisille paikallislehdessä ja ilmoitustaululla. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta johon kuuluvat puheenjohtaja ja yhdeksän muuta varsinaista jäsentä. Kaikki ovat tervetulleita vuosikokoukseen.

Killinkoski valittiin vuonna 2005 Pirkanmaan Vuoden Kyläksi.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2018

Puheenjohtaja: Vesa Postinen
Varapuheenjohtaja: Anja Vehmasaho
Sihteeri: Pentti Luodes
Rahastonhoitaja: Piia Silmonen
Johtokunnan jäsenet:
Laura Sipolainen
Helena Kairamo
Anna-Bella Halttunen
Erkki Rantanen
Mauri Ahokas
Tanja Jokimaasto
Soininkylästä puheoikeudella: Tuula Korvenaho ja Irene Lampila

Kunniajäsen: Kiyomi Sanefuji

Tiedustelut:
Killinkosken Kyläyhdistys
Inkantie 60
34980 Killinkoski
Puh: 0400-453 054
killinkoski@killinkoski.fi